Bagger-Sørensen Invest A/S

Bagger-Sørensen Invest A/S varetager Bagger-Sørensen & Co. A/S koncernens ejendomsudviklingsaktiviteter i Vejle. Dette sker enten direkte via datterselskabet Vecata Ejendomme A/S eller indirekte med samarbejdspartnere i selskaberne Green Tech Group og Food Innovation Group. 

Læs mere