Bagger-Sørensen Invest A/S

Bagger-Sørensen Invest A/S varetager Bagger-Sørensen & Co. A/S koncernens ejendomsudviklingsaktiviteter i Vejle.
Dette sker enten direkte eller via datterselskabet Vecata Ejendomme A/S.

Læs mere