Bagger-Sørensen koncernen

Bagger-Sørensen & Co. A/S er, efter salget af tyggegummivaremærkerne i 2002 og 70 pct. af Fertin Pharma A/S i 2017, ejerfamiliernes pengetank og "family office."

Selskabets formue bliver investeret langsigtet i børsnoterede værdipapirer, private equity, infrastrukturfonde mv.. Via Bagger-Sørensen Invest A/S foretages koncernens direkte investeringer i ejendomsudvikling mens Vecata Invest A/S står for direkte investering i opstartsvirksomheder og Bagger-Sørensen Equity A/S investerer i mindre og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. 

Bagger-Sørensen & Co. A/S

Porteføjle investeringer

Vecata Invest A/S
100 %

Bagger-Sørensen Invest A/S
100 %

Gumlink A/S
100 %

Bagger-Sørensen Equity A/S
100%

Venture investeringer Ejendomsudvikling m.v. J/V konfekture Investeringer i virksomheder